PIT 37 pdf

Program do deklaracji PIT za rok 2016

Przesyłanie deklaracji przy użyciu systemu e-Deklaracje

Automatyczne wypełnianie formularzy PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

Załączniki: PIT ZG, PIT/Z, PIT-D, PIT/M, PIT-0, PIT-B i inne.

Sprawdzanie wprowadzonych danych, automatyczna korekta.

Interaktywna Pomoc oraz Kreator PIT.

Drukowanie przelewów i opłacanie podatków

PIT-37 to deklaracja wypełniana przez zdecydowaną większość polskich podatników. Wypełniają ją osoby, uzyskujące przychody z tytułu: stosunku służbowego, stosunku pracy, emerytur, rent, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia, kontrakty menedżerskie, zasiadanie w radach nadzorczych, pełnienie obowiązków społecznych, działalnoścć sportowa), praw autorskich i innych praw majątkowych.
Zeznanie PIT 37 należy złożyć do 30 kwietnia br.